We’re hiring a Bar Manager

DSC_9654

DIGS er Midt-Norges ledende hub for oppstart -og vekstselskaper, kreative aktører og innovatører. Fra våren 2019 flytter vi til et helt nytt bygg på historisk grunn på Peter Egges plass. Her vil vi tilby en variasjon av medlemskap og fleksibelt arbeidsområde til over 500 medlemmer, og et inspirerende arrangementslokale som serverer 10.000 gjester årlig. Vi etablerer også et mat-og-drikke konsept som retter seg mot kjernemedlemmer, arrangements- gjester, så vel som allmennheten. Dette inkluderer også besøkende og turister som ønsker å oppleve St. Klements kirkens arkeologiske område, som også er plassert i vår nye bygning.

Vi leter etter en barsjef som har kontroll på den daglige driften, og samtidig er opptatt av å gi både ansatte og kunder en god opplevelse.

Arbeidsoppgaver

Som barsjef vil du spille en nøkkelrolle i utviklingen av dynamikken i baren, samt bar -og drikkekonseptet på DIGS. Du vil være ansvarlig for daglig drift av baren og barpersonalet, og ditt ansvar kan omfatte:

 • Utvikling av bar meny
 • Oppfølging og administrasjon av barpersonalet
 • Logistikk, rutiner og HACCP
 • Arbeid med leverandører, bestilling, budsjettoppfølging og kostnadskontroll

Du vil jobbe tett med Head of Hospitality og kjøkkensjef for å tilby et tilbud som er tilpasset det overordnede konseptet og for å sikre effektiv drift.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra drift av bar, hotellbar eller lignende ansvar på restaurant
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Litt over snittet interessert i bar-drift og har økonomisk sans
 • Vant til å jobbe med mennesker og se viktigheten av god service i alle ledd
 • Må beherske et av de skandinaviske språkene, samt engelsk
 • En fordel dersom du har bestått skjenkeprøven

Personlige egenskaper

Vi leter etter noen som er utadvendt og liker å samhandle med gjester. Du er organisert og jobber godt i et hektisk miljø. Du er økonomisk oppmerksom og er fokusert på optimalisering og god drift.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en inspirerende og utfordrende jobb for en kreativ og kvalitetsbevisst barsjef. Du vil ha fleksible arbeidstimer med begrenset jobbing kveld og helg. Stillingen er på heltid med lønn etter avtale basert på erfaring og kvalifikasjoner. Oppstart i mars / april.

Søk her

Mer info
new.digs.no // thecreatorscommunity.com // Arnstein Syltern, +47 928 23 938
Frist: snarest

DIGS er en del av The Creators Community; det ledende nettverket i Norden med huber i Oslo, København, Trondheim, og fler i framtiden.

English version:

DIGS is central Norway’s leading hub for startups, scaleups, creators and innovators. As of spring 2019, we are relocating our space to a new building located at Peter Egges plass. Within this location we will be offering curated memberships and flexible workspace to over 500 core members, and inspiring event spaces hosting 10,000 guests annually. We are also establishing a food & beverage concept that targets core members, event guests, as well as the general public. This also includes visitors and tourist wishing to experience the St. Clement’s Church archeological site, also located in our building.

We are looking for a Bar Manager who stays on top of the daily operations while giving our customers and staff a great experience.

Responsibilities
As our Bar Manager you will have a key position in developing the bar dynamics and our drink and beverage offerings. You will be in charge of the detailed running and daily operations of the bar and our bar staff. Your core responsibilities could include the following:

 • Creative development of bar menu, drink and beverage offerings.
 • Selecting and managing bar staff .
 • Logistics, routines and HACCP .
 • Work with suppliers, ordering, budget follow-up and cost control

You will work closely with Head of Hospitality and Head Chef to provide an offering aligned with the overall concept and to ensure effective operations.

Qualifications

 • Ability to work both in teams and independently
 • You have experience from running a bar, hotel bar or similar responsibilities from restaurants.
 • An above average interest in running a bar and financial/economic sense
 • Used to working with people and value the importance of great service in all aspects of the job.
 • Passed the exam for serving alcohol is a plus
 • Fluent in oral and written English.
 • In command of a Scandinavian language is a plus.

Personal attributes
We are looking for someone who is outgoing and like interacting with guests. You are organised and work well in a fast-paced environment. You are financially aware and stay focused on optimisation and reducing wastage.

We offer
We can offer an inspiring and challenging job for a creative and quality conscious bar manager. You will have flexible working hours. The position is full-time with salary upon agreement based on experience and qualifications. Startup in March/April.

Apply here

More info
new.digs.no // thecreatorscommunity.com // Arnstein J. Syltern +47 92823938
Application deadline: as soon as possible

DIGS is a part of The Creators Community; the leading network in the Nordics with hubs in Oslo, Copenhagen, Trondheim and more to come.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s